Teollisuusuutiset

Kumitiivisteiden matala lämpötila

2018-09-06
Kumitiivisteiden alhaisen lämpötilan suorituskykyllä ​​on kaksi näkökohtaa:

1. Matalan lämpötilan vetäytymislämpötila. Tiiviste venytetään tiettyyn pituuteen, sitten kiinteä, nopeasti jäähtynyt jäätymislämpötilan alapuolelle, saavuttaa tasapainon ja sitten vapautuu ja kuumennetaan tietyllä nopeudella. Lämpötila, jossa tallennusmateriaali vedettiin 10%, 30%, 50% ja 70% edusti TR10, TR30, TR50 ja TR70 vastaavasti. Materiaalistandardi käyttää TR10: ta indikaattorina, joka liittyy kumin haurastumislämpötilaan.

2. Alhaisen lämpötilan joustavuus. Sen jälkeen, kun materiaali on jäädytetty tiettyyn alhaiseen lämpötilaan ennalta määrätyn ajanjakson ajan, se taipuu vastakkaiseen suuntaan ennalta määrätyssä kulmassa. Tällä hetkellä tutkittiin kumitiivisteen tiivistyskyky dynaamisen kuorman toistuvan vaikutuksen jälkeen alhaisessa lämpötilassa.